Hi!

kolazLijep pozdrav i dobro došli

na moj osobni blog. Ovdje možete naći podatke o mojem znanstvenom i nastavnom radu, objavljenim radovima, popularizaciji znanosti, aktivizmu u svezi osoba s invaliditetom, znanstvenoj fikciji i ostalim interesima. Tu je i blog gdje možete raspraviti o raznim temama: znanstvene politike, filozofija, informacija, logika, studije o invalidnosti, filozofsko savjetovanje…

Da se ukratko predstavim. Rođen sam 1973. u Karlovcu, živim u Zadru i radim na Odjelu za informacijske znanosti Zadarskog sveučilišta. Studirao sam filozofiju, sociologiju i psihologiju. Magistrirao sam lingvistiku, doktorirao filozofiju znanosti. Predajem logiku, znanstvenu metodologiju, statistiku,informacijsku etiku, filozofsko savjetovanje… Volontiram u Studentskom savjetovalištu; tjelesni sam invalid.

U slobodno vrijeme (ako ga imam) sviram, crtam i pišem.


upitnikHello and welcome

to my personal blog. You may find here information considering my scientific and educational work, published papers, activities on popular science, disability activism, science fiction and other interests I have. There’s also a blog where you can discuss various topics such as: philosophy, information, logic, scientific policies, disability studies, philosophical counseling…

Let me introduce myself. I was born in Karlovac 1973. I live in Zadar and work at Zadar University Information sciences department. I studied philosophy, sociology and psychology. My master’s degree is in linguistics, and my PhD is in philosophy of science. I teach logic, scientific methodology, statistics, information ethics, philosophical counseling… I volunteer at Student counseling center; I’m a person with disability.

In my free time (when I have any) I play guitar, sketch, and write.