Popis radova

Znanstveni i stručni članci

  • ĆIRIĆ, J. (2010). “Komunikacijski kanali filozofskog i psihološokog savjetovanja.” Filozofska istraživanja, 117-118, pp. 97-121. [pdf]
  • ĆIRIĆ, J., KOVAČEVIĆ, Ruža (2008). “Tehnofobija u digitalnoj kulturi – neka filozofska pitanja”, Filozofska istraživanja, 109, pp. 83-96. [pdf]
  • ĆIRIĆ, J., KOVAČEVIĆ, Ruža (2006). “Kompjutacijska paradigma kognicije – pogled iz filozofije uma”, Acta Iadertina, vol. 3, str. 3-27, Sveučilište u Zadru, Zadar.
  • ĆIRIĆ, J. (2005). “Znanstvena fikcija i filozofija”, Acta Iadertina, vol. 2, str. 7-14, Sveučilište u Zadru, Zadar.
  • ĆIRIĆ, J. (2004). “Elementi filozofije jezika u ‘Povijesti Međuzemlje’ J.R.R. Tolkiena”, Acta Iadertina, vol. 1, str. 7-17, Sveučilište u Zadru, Zadar.
  • ĆIRIĆ, J. (2003). “Carl Sagan (Etička pitanja)”, Radovi – Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije Filozofskog fakulteta u Zadru, 41(18), str. 23-30.
  • IVANOV, Lozena, PENEZIĆ, Zvjezdan, ĆIRIĆ, Josip, (1999) “Usporedba djece i adolescenata s obzirom na lokalizaciju kvalitete prikazanih objekata”, Radovi – Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije Filozofskog fakulteta u Zadru, 38(15), str. 97-110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>